Контакти


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Христо Ботев – 1898”, с. Ценово


Област: Русе
Община: Ценово
Населено място: с. Ценово п.к. 7139
ул. "Цар Освободител" №79

тел.: 08122/ 24 25


e-mail: tsenovo.ch@gmail.com


Председател: Георги Цветанов Георгиев
Секретар: Веска Йосифова Димитрова - тел. 0878122951

 

Николай Георгиев Косаков – библиотекар, тел. 08887685716

Гергана Иванова Миланова – счетоводител, тел. 0878122955

Ниази Адемов Акифов - компютърен оператор, тел. 0878122952

Марийка Ламбева Спасова – домакин, тел. 0885010787

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД