Художествена дейност


Една от дейностите, която обединява хората и им дава възможност да изявят себе си и да развиват своите творчески заложби е културно –масовата дейност. Читалището е в центъра на организирането на културния живот в селото. Стремежът е да се обединят хората около извечните човешки ценности, вложени в традициите и празниците на българите. Почти всеки месец читалището, съвместно със своите партньори - Община Ценово, ОУ ”Христо Ботев„ с. Ценово, Пенсионерски клуб, Общински съюз на сержантите офицерите организира дейности, залегнали в културния календар на читалището и неговата програма за развитие.

Още от първите часове на Новата година читалищните деятели са на своята служба, споделяйки отговорностите си по между си, като се започне с организиране на:

 

 • Посрещане на Нова година в новогодишната нощ в 12.30 часа,
 • Йорданов ден
 • Бабин ден
 • Трифон Зарезан
 • Първи март- посрещане на Баба Марта
 • Трети март – празничен концерт
 • Участие в подготовката на най-дългото хоро с Илия Луков
 • Боядисване на яйца в читалището с деца и възрастни
 • Великден – празничен концерт и конкурс за писани яйца
 • Лазаруване
 • 11 май – Кулинарна изложба
 • Игрите на баба по проект „Активни граждански общности, чрез читалищата в България”
 • 24 май – празник на българската просвета и култура
 • Фолклорен събор - Ценово пее и танцува
 • Ден на народните будители
 • Коледен концерт
 • Коледуване

 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД