Иван Томов


Роден през 1933 година в Ценово, учи в Ценово и Бяла, завършва учителски институт в Шумен. Дълги години работи като директор на ОУ „Христо Ботев" в Ценово. Изследва цялостния живот на родното си село, неговото историческо минало, етнография, стопански и културен живот. Събраните сведения и факти прави публично достояние като ги публикува в множество книги. Издадените книги и дарените в Окръжен държавен архив материали могат да бъдат надежден източник за по-пълно проучване на село Ценово в областта на краезнанието и етнографията от заинтересовани лица, научни работници или студенти.

 

Творчество

 

Пътеводител

Освободителната Руско-Турска война


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД