Електронен каталог


Към електронния каталог

 

Електронният каталог на библиотеката е достъпен чрез Интернет. Каталогът е обединен за пет читалищни библиотеки на територията на Русенска община : читалищата „Ангел Кънчев“ и „Захари Стоянов“в Русе и читалищата в селата Ценово, Тетово и Ново село. Тази модерна електронна услуга стана възможна с финансовата подкрепа на Програма „Глобални библиотеки“ и „Проекти в областта на изкуството и културата“ на Община Русе.

За читателите на тези библиотеки и за всички граждани и гости на областта се предлага информация за наличните фондове на библиотеките на тези читалища. Обединеният каталог обхваща постъпленията в тези библиотеки за различни периоди :

 

 

Електронният каталог продължава да се попълва ежедневно и с книгите, които притежават от преди тези години. Ако търсите книга, която е по-стара, е добре да посетите библиотеката или да попитате тук, защото е възможно библиотеката да притежава даденото заглавие, но все още да не е  въведено в електронния каталог.

 

Търсенето в обединения електронен каталог става по всяка дума от библиографското описание : автор/и, заглавие, година на издаване, издателства, предметни рубрики, географски понятия, думи от анотации, класификационни индекси. Повече информация за общите възможности на софтурния продукт можете да прочете тук . Повече информация за конкретните специфики при търсенето в обединения каталог можете да прочете тук.

 

След всяко заглавие ще видите името на библиотеката, която притежава съответното заглавие, за да изберете най-близкото и удобно за вас място за ползване на наличната литература. Можете да търсите дадено заглавие и във фонда на точно определена библиотека. Вижте повече информация тук.

 

Обединеният каталог е разработен от фирмите СофтЛиб ООД и Примасофт ООД. Повече информация за програмния продукт можете да прочетете тук!


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД