Традиционни услуги


              Ето въпросите, които често ни задавате относно реда в библиотеката:

 

- Кой може да стане читател на библиотеката? - всеки, който има желание и обича да чете. Записването е с лична карта на читателя ,а за децата с лична карта на един от родителите.   Колко книги наведнъж могат да се вземат за вкъщи? – най-много 3 книги.

 

- А колко време могат да се четат тези книги? – дали ще бъдат 3 или 1, заетите книги трябва да се върнат най-много след 20 дни.

 

- Как да постъпим, ако по някаква причина не сме успели да прочетем книгите в определения срок? – тогава той може да бъде удължен, но само със знанието и разрешението на библиотекаря.

 

- Всичко ли, което предлага библиотеката може да заемем за вкъщи? – книгите, вестниците и списанията от читалнята и справочният отдел,  не се вземат за в къщи, а се ползват само на място.

 

- Защо някои книги не изглеждат добре – замърсени, надраскани ? - това е така, защото книгите тук се ползват от много читатели и някои от тях не са спазили едно от най-важните правила – да пазят книгите чисти, да не драскат по тях, да не подчертават, изрязват, или прегъват страниците. Запомнете това правило и никога не го нарушавайте!

 

- Мога ли да дам книга от библиотеката на моята приятелка или приятел да я прочете? – за книгите от библиотеката носи отговорност този, който ги е взел и на когото са записани. Затова, не преотстъпвайте вече заетите от Вас книги . Нека ,този който иска да чете да заповяда при нас

 

- Как да постъпим, ако сме загубили книга от библиотеката? – Читатели, скъсали или изгубили книги трябва да съобщят това на библиотекаря и да закупят същата или сходна по съдържание и стойност книга. Силно се надяваме, че това няма да се случва при вас.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД