Фолклорни групи към читалището


ръководител Тодорка Георгиева

ръководител Тодорка Георгиева

ръководител Цветан Георгиев

ръководители Румяна Иванова и Теодора Кръстева

ръководител Камелия Леонова

ръководител Камелия Леонова

ръководител Румяна Иванова

ръководител Стефан Алексиев

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД