Анка Ирманова


Родена през 1931 година в с. Ценово. Учи в Ценово, гр. Бяла и завършва учителския институт в гр. Плевен. Учителствува в Основно училище "Хр. Ботев" в с.Ценово от 1949 - 1986 г. Активно участва в обществения живот на селото, като самодеец в театралния състав при читалището, дългогодишна ръководителка на смесен хор, а от 25 години създава и ръководи женска фолклорна група "Ценовски баби". Създава и ръководи група за стари градски песни към читалището. Сътрудничи при написване историята на селото. Издирва и описва местни народни обичаи. По неин сценарий, организация и участие са възпроизведени и записани на мултимедийни носители: Старовремска ценовска сватба /1989г./, годеж, нашиванки, мена, коледуване, лазаруване, селянка, тлъка и др. Награждавана е с медали, значки и грамоти от просветното министерство и обществени организации. Пише стихове за деца, детски приказки поздравления в стихотворна форма по различни поводи.

От 1949 година до 2006 г. е член на читалищното настоятелство.

 

Творчество

 

Език свещен на моите деди

Живота на моите деди

Народната памет разказва

Докосване до сърцето

Богатство и разнообразие на думи, изрази и поговорки в Ценово

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 'Христо Ботев - 1898' - Ценово
Прима-Софт ООД